Pethidine

Pethidine is een morfine-achtig medicijn, dat in het ziekenhuis wordt gegeven via een injectie in de bil of het bovenbeen. Ongeveer een kwartier na de toediening is het effect ervan te voelen; de ergste pijn wordt minder en je kunt je tussen de weeën door ontspannen. Sommige vrouwen doezelen weg of slapen zelfs. Het middel werkt 2 tot 4 uur.

Gezien pethidine een medicijn is dat wordt toegediend, is extra controle van moeder en kind noodzakelijk. De bevalling zal daarom altijd in het ziekenhuis plaatsvinden onder begeleiding van de gynaecoloog.


Voordelen:

– Gemakkelijke manier van pijnbestrijding,
– Het is op elk tijdstip in elk ziekenhuis beschikbaar.
– Pethidine heeft een sterk pijnstillend effect. De pijn is hierdoor beter op te vangen.
– Door de ontspanning verloopt de ontsluiting vaak vlotter.


Nadelen:

– Tamelijk korte werkingsduur zo’n 2 tot 4 uur.
– Rondlopen is niet meer mogelijk; je moet in bed blijven.
– De bevalling moet in het ziekenhuis onder begeleiding van de gynaecoloog plaatsvinden.
– Er kan sprake zijn van bijwerkingen zoals misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid. Een enkele keer is de combinatie met andere medicijnen ongunstig.
– Pethidine maakt dat je slaperig wordt en je wat van de wereld afsluit. Dit kan ervoor zorgen dat je de bevalling niet bewust ervaart, waardoor er soms achteraf het gevoel is een deel van de bevalling ‘kwijt’ te zijn.
– Pethidine gaat door de placenta heen. De harttonen van de baby kunnen hierdoor minder variabel worden, waardoor het CTG moeilijker te beoordelen is.
– Het kan voorkomen dat je kindje na de bevalling wat suf is en problemen heeft met goed doorademen. Het krijgt dan een ander medicijn dat dit effect vermindert.

Een enkele keer is het niet mogelijk om pethidine toe te dienen, bijvoorbeeld als je zware astma hebt, bepaalde medicijnen gebruikt of als de toestand van de baby het niet toelaat. Pethidine wordt in de huidige tijd niet veel meer als pijnbestrijdingsmiddel gebruikt.

Twitter: vpgestelstrijp

Inschrijven praktijk

Vul onderstaand formulier

in en wij nemen contact op met u!

Kinderwens:

Zwangerschap: