Klachtenbehandeling

Indien je klachten hebt over onze verloskundige zorg, probeer dit dan in eerste instantie met de desbetreffende verloskundige of een collega-verloskundige te bespreken.

Als dit gesprek de problemen niet oplost kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ).
Dat kan via deze website: www.klachtverloskunde.nl

Ook kun je je klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de K.N.O.V.
Je kunt dan bij de klachtencommissie een reglement aanvragen.
Het adres is:

K.N.O.V. t.a.v. de klachtencommissie
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
073-6891890

Twitter: vpgestelstrijp

Inschrijven praktijk

Vul onderstaand formulier

in en wij nemen contact op met u!

Kinderwens:

Zwangerschap: