Borstvoeding en werk

Officieel zijn werkgevers verplicht om je rechten als werknemer, omtrent het geven van borstvoeding op werkplek, met je te bespreken tijdens de zwangerschap. Helaas zijn maar weinig werkgevers daarvan op de hoogte. Het zou de drempel om borstvoeding op het werk te geven verlagen. Maar hoe zit dat nu met borstvoeding geven terwijl je weer gaat werken?


De belangrijkste punten op een rijtje:

– Als werknemer dien je, om aanspraak te kunnen maken op je recht om borstvoeding te geven tijdens werktijd, je werkgever tijdig op de hoogte te brengen van het feit dat je borstvoeding geeft of voornemens bent borstvoeding te gaan geven.
– De werkgever moet het werk, de werkplek, de werkmiddelen en de productie- en werkmethode zodanig inrichten of aanpassen dat het werken voor de werknemer geen gevaren met zich mee kan brengen voor haar veiligheid en gezondheid en geen terugslag kan veroorzaken op de borstvoeding.
– Tot 9 maanden na de geboorte heb je het recht om borstvoeding te geven op het werk (langer mag ook, maar dan in eigen tijd). Gedurende een werkdag mag je 25% van je tijd gebruiken om borstvoeding te geven of te kolven. Op een werkdag van 8 uur mag je hier dus 2 uur voor gebruiken. De werkgever is verplicht dit als werktijd door te betalen.
– Je hebt het recht om het werk af te wisselen met extra pauzes, die samen tenminste 15 minuten en ten hoogste 1/8 deel van de werktijd in beslag nemen. Deze pauzes gelden als werktijd. Het tijdstip en de duur van de onderbrekingen vindt plaats in overleg met de werkgever.
– Er moet een geschikte kolfruimte of voedingsruimte zijn, welke afsluitbaar is, waar je rustig kan kolven of voeden. Als deze ruimte er niet is, mag je ook naar huis om te kolven of borstvoeding te geven.
– Als werknemer heb je het recht werk te verrichten in een bestendig en regelmatig werk- en rusttijdenpatroon en je kan niet verplicht worden tot overwerk of nachtdienst. Dit laatste tenzij de werkgever aannemelijk maakt dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Je kunt tot 6 maanden na de bevalling aanspraak maken op deze rechten.

Het is dus belangrijk om tijdens de zwangerschap met je werkgever te bespreken wat je voornemens zijn omtrent werk en borstvoeding. Zo kun je samen van tevoren bekijken wat te realiseren is.

Twitter: vpgestelstrijp

Inschrijven praktijk

Vul onderstaand formulier

in en wij nemen contact op met u!

Kinderwens:

Zwangerschap: