Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag is het recht en de plicht van de ouder om een kind op te voeden en te verzorgen. Ook ben je wettelijk vertegenwoordiger van je kind als je ouderlijk gezag hebt.

Wanneer je getrouwd bent hebben zowel de vader als moeder automatisch ouderlijk gezag, maar wanneer je niet getrouwd bent, krijgt alleen de moeder het ouderlijk gezag over het kind, ook al heb jij als vader het kind erkend.

Om als ongehuwde vader het ouderlijk gezag te krijgen moet er een verzoek tot aantekening van ouderlijk gezag worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht. Je kunt alleen ouderlijk gezag krijgen wanneer je het kind ook hebt erkend. Ouderlijk gezag kan pas na de geboorte van het kind geregeld worden.

Twitter: vpgestelstrijp

Inschrijven praktijk

Vul onderstaand formulier

in en wij nemen contact op met u!

Kinderwens:

Zwangerschap: