NIPT

Wat is de NIPT?

NIPT betekent: niet-invasieve prenatale test. Dit is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft. Voor het onderzoek wordt bloed afgenomen uit je arm. Je loopt geen risico op een miskraam.
In het bloed van elke zwangere zit ook een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Je kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap. Je krijgt de uitslag binnen 10 werkdagen nadat het bloed is afgenomen.
Let op: 
Zwangeren kunnen vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT. De eerste weken na de invoering van de NIPT kan het langer duren voor de uitslag er is: tot 20 werkdagen nadat het bloed is afgenomen.


Nevenbevindingen

Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen vinden bij het kind, in de placenta (moederkoek) en zeer zeldzaam ook bij de zwangere zelf. Dat noemen we nevenbevindingen.
Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen: van heel ernstige tot minder ernstige aandoeningen. Van elke 1.000 zwangeren die kiezen voor de NIPT, krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een nevenbevinding is. Om zeker te weten om wat voor nevenbevinding het gaat, is vervolgonderzoek nodig, meestal een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.
Meer informatie over nevenbevindingen.

Als je voor de NIPT kiest, moet je zelf beslissen of je eventuele nevenbevindingen wilt weten.

Voor meer informatie klik op de onderstaande links:
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
NIPT
www.meerovernipt.nl
-Hoe te betalen?

Twitter: vpgestelstrijp

Inschrijven praktijk

Vul onderstaand formulier

in en wij nemen contact op met u!

Kinderwens:

Zwangerschap: