De combinatietest

De combinatietest is een onderzoek tijdens de zwangerschap waar je heel bewust wel of niet voor gaat kiezen.
Met dit onderzoek wordt je persoonlijke kans berekend op een kind met Downsyndroom. Naast de kans op Downsyndroom geeft de uitslag van de combinatietest ook informatie over de kans op Patausyndroom en Edwardssyndroom. Je krijgt deze informatie tenzij je aangeeft dit niet te willen weten.

De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:
1. een bloedonderzoek (hormoonspiegels) bij de zwangere vrouw, in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap.
2. een echo-onderzoek (nekplooimeting), in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap. Bij de echo wordt bij het ongeboren kind de dikte van de nekplooi gemeten. De nekplooi is een dun laagje vocht onder de huid in de nek. Dit laagje vocht is altijd aanwezig, ook bij gezonde kinderen. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans dat het kind het Downsyndroom, Patausyndroom of Edwardssyndroom heeft.

De kansbepaling die hieruit berekend wordt, met daarin meegenomen de leeftijd van de aanstaande moeder, is de uitslag van het onderzoek en heeft een betrouwbaarheid van 85%. De test geeft dus geen uitsluitsel over wèl of géén gezond kind. De uitslag van dit onderzoek duurt gemiddeld twee weken.

Een kans die groter is dan 1 op 200 geeft een indicatie voor verder prenataal onderzoek, zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie, of sinds kort het NIPT-onderzoek.

 

Voordelen van de test:

– Er zitten geen risico’s aan de test.
– De test kan als stap vóór het NIPT-onderzoek.
– De test kan een gevoel van geruststelling geven.
– Iedere zwangere vrouw mag de test laten doen.


Nadelen van de test:

– De test geeft geen uitslag over wel of geen gezond kind. Bij een gunstige kansberekening kun je nog steeds een kindje met het syndroom van Down krijgen.
– De betrouwbaarheid van de kans die voor je berekend wordt is 85%.
– De test kan onrust geven wanneer de berekende kans minder gunstig is dan dat je eigenlijk volgens de statistieken zou hebben gezien je leeftijd.
– Bij een verhoogde kans kom je voor de keuze te staan of je verder onderzoek wilt laten verrichten. Dit kan uiteindelijk leiden tot de keuze wel of geen zwangerschapsafbreking.

 

De kosten van de test wordt afhankelijk van je ziektekostenverzekering wel of niet vergoed. Het is daarom aan te raden dit na te gaan bij je ziektekostenverzekering.

Indien je verdere vragen hebt over deze risicobepalende test, dan kun je terecht bij je verloskundige of huisarts.

Twitter: vpgestelstrijp

Inschrijven praktijk

Vul onderstaand formulier

in en wij nemen contact op met u!

Kinderwens:

Zwangerschap: